Njoftime

Shpallje per njoftimin e subjektit per pjesmarrje ne procedim administrative

May 18, 2017

Read More

Njoftim per aktivitet

njoftim

May 4, 2017

Read More

Njoftim per degjese publike (VNM)

April 25, 2017

Read More

Takim në formë diskutimi mbi Vleresimin e situates se Qeverisjes Vendore

njoftim takimi IDRA

March 29, 2017

Read More

Java evropiane e pastrimit të plazheve

njoftim publik

March 23, 2017

Read More

DOKUMENTACIONI PER LIKUJDIM TE PRONAREVE , PAS MIRATIMIT TE VKM-se.

DOKUMENTI SIPAS VKM

March 13, 2017

Read More

Shpallje per Njoftimin e subjektit per pjesemarrje ne procedim Administrative

February 21, 2017

Read More

Prokurimi Elektronik

Prokurimi Elektronik Prokurimi Elektronik – E-Procurement Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Himare , lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

January 13, 2017

Read More

INSTITUCIONET NE VARESI TE BASHKISE HIMARE

te-dhena-per-institucione-ne-vartesi-te-bashkise-himare

November 24, 2016

Read More

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”  

November 23, 2016

Read More