Njoftime

Njoftim -Per miratimin e rregullores se zhvillimit te territorit

njoftim-per-miratimin-rregullores-se-keshillit-te-ministrave(1)

July 21, 2017

Read More

Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit”

    i  i Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit” Rreth projektit “Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit”  është një projekt i financuar nga Ministria federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) dhe që zbatohet në

June 12, 2017

Read More

Shpallje per njoftimin e subjektit per pjesmarrje ne procedim administrative

May 18, 2017

Read More

Njoftim per aktivitet

njoftim

May 4, 2017

Read More

Njoftim per degjese publike (VNM)

April 25, 2017

Read More

Takim në formë diskutimi mbi Vleresimin e situates se Qeverisjes Vendore

njoftim takimi IDRA

March 29, 2017

Read More

Java evropiane e pastrimit të plazheve

njoftim publik

March 23, 2017

Read More

DOKUMENTACIONI PER LIKUJDIM TE PRONAREVE , PAS MIRATIMIT TE VKM-se.

DOKUMENTI SIPAS VKM

March 13, 2017

Read More

Shpallje per Njoftimin e subjektit per pjesemarrje ne procedim Administrative

February 21, 2017

Read More

Prokurimi Elektronik

Prokurimi Elektronik Prokurimi Elektronik – E-Procurement Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Himare , lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

January 13, 2017

Read More