Publikime

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Kliko për Dokumentin e plotë

October 6, 2017

Read More

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

July 19, 2017

Read More

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te …

June 21, 2017

Read More

Vendimet e Keshillit Bashkiak 27.04.2017

shkrese

May 24, 2017

Read More

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE – Specialist Auditi i Brendshem

lista emra fitues auditi

May 22, 2017

Read More

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

April 25, 2017

Read More

Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Scan_20170328_143425-ilovepdf-compressed

March 29, 2017

Read More

Vendimet e Këshillit Bashkiak dt. 3/3/2017

per fondin e emergjencave himare-livadh lista perdoruesve faktik mbi miratimin e dhenies me qira te pronave te Bashkise Himare ndihma ekonomike

March 27, 2017

Read More

Shpallje per Levizje Paralele

February 22, 2017

Read More

Vendim per planin vjetor te pranimeve ne sherbimin civil 2017

Vendim nr.5 ,date 09.02.2017

February 21, 2017

Read More