Publikime

Levizje paralele/Pozicioni Veteriner

November 18, 2019

Read More

Levizje paralele/ Pergjegjes i sektorit te Finance buxhetit ne Drejtorine e zhvillimit Ekonomik dhe Social

November 14, 2019

Read More

Levizje paralele/ Pergjegjes i sektorit te turizmit,arsimit, kultures,dhunes ne familje, barazise gjinore dhe NJMF

November 14, 2019

Read More

Njoftim per station plazhi

Njoftim per stacione plazhi 2

April 4, 2019

Read More

Karnavale 2019, Himare 8 Mars

February 26, 2019

Read More

Njoftim

February 18, 2019

Read More

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Kliko për Dokumentin e plotë

October 6, 2017

Read More

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

July 19, 2017

Read More

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te …

June 21, 2017

Read More

Vendimet e Keshillit Bashkiak 27.04.2017

shkrese

May 24, 2017

Read More