Publikime

Njoftim per station plazhi

Njoftim per stacione plazhi 2

April 4, 2019

Read More

Karnavale 2019, Himare 8 Mars

February 26, 2019

Read More

Njoftim

February 18, 2019

Read More

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Kliko për Dokumentin e plotë

October 6, 2017

Read More

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

July 19, 2017

Read More

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te …

June 21, 2017

Read More

Vendimet e Keshillit Bashkiak 27.04.2017

shkrese

May 24, 2017

Read More

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE – Specialist Auditi i Brendshem

lista emra fitues auditi

May 22, 2017

Read More

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

April 25, 2017

Read More

Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Scan_20170328_143425-ilovepdf-compressed

March 29, 2017

Read More