Vendimet e K.B.

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Kliko për Dokumentin e plotë

October 6, 2017

Read More

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

July 19, 2017

Read More

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te …

June 21, 2017

Read More

Vendimet e Keshillit Bashkiak 27.04.2017

shkrese

May 24, 2017

Read More

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

April 25, 2017

Read More

Vendimet e Këshillit Bashkiak dt. 3/3/2017

per fondin e emergjencave himare-livadh lista perdoruesve faktik mbi miratimin e dhenies me qira te pronave te Bashkise Himare ndihma ekonomike

March 27, 2017

Read More

Vendim nr.85. Mbi miratimin e nr. te punonjesve te Bashkise ,viti 2017

Vendim nr.85

February 8, 2017

Read More

Vendim nr.90 Tematika e mbledhjeve te KB-se ,2017

Vendim nr.90

February 7, 2017

Read More

Vendim mbi rishikimin e vendimit te K.B. nr.63 dt.29.07.2016 “Ndryshim ne detajimin e buxhetit të vitit 2016 në zërin INVESTIME”

120161110_12130509

November 24, 2016

Read More

Vendim mbi miratimin e të drejtës për aplikim për projektet e BE-së

120161110_12095017

November 24, 2016

Read More