Vendimet e K.B.

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

April 25, 2017

Read More

Vendimet e Këshillit Bashkiak dt. 3/3/2017

per fondin e emergjencave himare-livadh lista perdoruesve faktik mbi miratimin e dhenies me qira te pronave te Bashkise Himare ndihma ekonomike

March 27, 2017

Read More

Vendim nr.85. Mbi miratimin e nr. te punonjesve te Bashkise ,viti 2017

Vendim nr.85

February 8, 2017

Read More

Vendim nr.90 Tematika e mbledhjeve te KB-se ,2017

Vendim nr.90

February 7, 2017

Read More

Vendim mbi rishikimin e vendimit te K.B. nr.63 dt.29.07.2016 “Ndryshim ne detajimin e buxhetit të vitit 2016 në zërin INVESTIME”

120161110_12130509

November 24, 2016

Read More

Vendim mbi miratimin e të drejtës për aplikim për projektet e BE-së

120161110_12095017

November 24, 2016

Read More

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit e vitit 2016

120161110_12061830

November 24, 2016

Read More

Vendim mbi dhënjen e autorizimit të Kryetarit të Bashkisë Himarë të zhvilloj të gjitha procedurat ligjore për konfliktet e kufinjve administrativo-territoriale

120161110_12053718

November 24, 2016

Read More

Vendim për buxhetin afatmesëm të Bashkisë Himarë për vitin 2017-2019

120161110_12034665

November 24, 2016

Read More

Vendim per miratimin e konformitetit te Nismes te Kryetarit per realizimin e disa Planeve te Detajuara Vendore

120161110_12005815

November 24, 2016

Read More