Republika e Shqipërise Bashkia Himarë

Uncategorized

Njoftim per degjese publike te Planit te Pergjithshem Vendor (7/3/2017)

njoftim per vsm,

March 1, 2017

Read More

City Commission meetings held?

Commission meetings are held in the Forum of City Hall on Tuesday evenings.

June 27, 2016

Read More