Komisionet e Keshillit te Bashkise Himare

1) Komisioni I Ekonomise –Finances dhe Auditit Konsulente Specialiste

1-Aleks Tato
2-Adelina Shkurtaj
3-Stela Bezhani
4-Qirjako Merkuri
5-Blerina Andoni

2) Komisioni I Zhvillimit Urban dhe Infrastruktures

1- Vasillaq Bollano
2- Maks Vlashi
3- Qerime Bajaj
4- Minella Gjenerali
5- Timoleo Gerdhuqi

3) Komisioni I Arsimit, Kultures, Rinise dhe Sporteve

1-Nikollaq Brigo
2-Mimoza Dhrami
3-Dhimiter Kapaj
4-Artionil Shirokaj
5-Adelina Shkurtaj
6-Blerina Andoni

4) Komisioni i Tokes, Pyjeve, Kullotave dhe aseteve te Bashkise

1-Silvana Meci
2-Silva Burbo
3-Kristo Cipa
4-Eduard Veliu
5-Stefan Lagji
6-Dhimiter Kapaj

5) Komisioni i Mandatave

1-Eduart Veliu
2-Qerime Bajaj
3-Stefan Lagji

Klikoni këtu për të parë dokumentin zyrtar!

Komisionet e Këshillit Bashkiak