Publikime

FORMULAR ANKESE

DI_Formular_Ankese

0 comments

FORMULAR KERKESE ON LINE

FORMULAR KERKESE ON LINE

0 comments

INVESTIMET ME FONDE PUBLIKE NE BASHKINE HIMARE TOTAL

B HIMARE INVESTIMET (1)

0 comments

Vendimet e Këshillit Bashkiak dt. 3/3/2017

per fondin e emergjencave himare-livadh lista perdoruesve faktik mbi miratimin e dhenies me qira te pronave te Bashkise Himare ndihma ekonomike

0 comments

DOKUMENTACIONI PER LIKUJDIM TE PRONAREVE , PAS MIRATIMIT TE VKM-se.

DOKUMENTI SIPAS VKM

0 comments

Vendim per planin vjetor te pranimeve ne sherbimin civil 2017

Vendim nr.5 ,date 09.02.2017

0 comments

Vendim nr.90 Tematika e mbledhjeve te KB-se ,2017

Vendim nr.90

0 comments

Buxheti Himare 2016

Lexo dokumentin

0 comments

Prokurimi Elektronik

Prokurimi Elektronik Prokurimi Elektronik – E-Procurement Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Himare , lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

0 comments

Shërbim konsulence – Hartimi i planeve të përgjithshme vendore për 4 bashki, Vlorë, Sarandë, Himarë, Konispol

PLAN_ZHVILLIMI_HIMARE.pdf    

0 comments

Kontakte te Kryetarëve të Kryesive të fshatrave

kontaktet-e-kryetareve

0 comments

Shërbim konsulence, për hartimin e planeve të përgjithshme Vendore

vsm-himara

0 comments

Vendim mbi rishikimin e vendimit te K.B. nr.63 dt.29.07.2016 “Ndryshim ne detajimin e buxhetit të vitit 2016 në zërin INVESTIME”

120161110_12130509

0 comments

Vendim mbi miratimin e të drejtës për aplikim për projektet e BE-së

120161110_12095017

0 comments

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit e vitit 2016

120161110_12061830

0 comments

Vendim mbi dhënjen e autorizimit të Kryetarit të Bashkisë Himarë të zhvilloj të gjitha procedurat ligjore për konfliktet e kufinjve administrativo-territoriale

120161110_12053718

0 comments

Vendim për buxhetin afatmesëm të Bashkisë Himarë për vitin 2017-2019

120161110_12034665

0 comments

Vendim për miratimin e listës së perdoruesve faktik të tokes bujqësore dhe emrat e subjekteve perfitues

120161110_12022967

0 comments

Vendim per miratimin e konformitetit te Nismes te Kryetarit per realizimin e disa Planeve te Detajuara Vendore

120161110_12005815

0 comments

Vendim mbi miratimin e Projektit te GIZ per realizimin e intenerareve te shtigjeve per ecje dhe ngjitje si dhe per bicikleta (mountain bikes)

120161110_11594860

0 comments

Miratimi i listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore

120161110_11554688

0 comments

Mbi caktimin e vend-grumbullimit te mbetjeve inerte ne zonen e Himares

120161110_11550228

0 comments

INSTITUCIONET NE VARESI TE BASHKISE HIMARE

te-dhena-per-institucione-ne-vartesi-te-bashkise-himare

0 comments

VENDIM Nr. 242, datë 18.3.2015 PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA

per-plotesimin-e-vendeve-te-lira-ne-kategorine-e-ulet-dhe-te-mesme-drejtuese

0 comments

LIGJ Nr. 10 129, datë 11.5.2009 PËR GJENDJEN CIVILE

-per-gjendjen-civile-i-perditesuar-me-ndryshimet-130-2013-25-04-2013

0 comments

L I G J Nr.8224, datë 15.5.1997 PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISE TE BASHKISE

11-ligji-nr-8224-15-05-1997-per-policine-bashkiske1

0 comments

DOKUMENTACIONI PER BONUS STREHIMI

dokumentacioni

0 comments

KTHIM PERGJIJGE GUSHT-TETOR 2016

gusht-tetor-2016

0 comments

RREGJISTRI I KERKESAVE MAJ-KORRIK 2016

rregjistri-i-kerkese

0 comments

KTHIM PERGJIGJE DHJETOR – PRILL 2016

kthim-pergjigje

0 comments

Grafiku I Takimeve per diskutimin e Taksave

tatime-info-2

0 comments

Kalendari I Degjesave Publike

info

0 comments

Lajmerim per degjese publike

0 comments

Mbi pajisen me Leje Ndertimi ,ose punime te kryera me Deklarim Paraprak ne Qendrat Historike dhe zonat e mbrojtura perreth tyre.

informacion

0 comments

POLITIKA E PRIVATESISE

politika e privatesise

0 comments

Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Informacion

0 comments

NDIHMA EKONOMIKE KUSH E PERFITON

NDIHMA EKONOMIKE KRITERET(1)

0 comments

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2014

Vendim 3

0 comments

Vendim Nr.30 dt.22.12.2010

Vendim 2

0 comments

Vendim Nr.114 dt.21/01/2013

Vendim

0 comments

Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise

Kodi_Punes

0 comments

LIGJ Nr. 33/2012 PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME

_PASURIVE_TE_PALUAJTSHME

0 comments

DEKLARATA E MISIONIT STRATEGJIK TE BASHKISE HIMARE 2016 – 2020

Deklarate e Misionit st.

0 comments

Rregullore e Bashkise Himare

RREGULLORE E BASHKISE HIMARE 2016

0 comments

LISTA E DOKUMENTAVE QE KERKOHEN PER MIRATIMIN E LEJES SE RRETHIMIT

Dokumentat per leje rrethimi

0 comments

Ligj “Per te Drejten e Informimit”

ligj_nr_119_dt_18_9_2014_19327_1_E-drejta-e-informimit1

0 comments

Ligj “Per Nepunesin Civil”

LIGJ-Nr-152-2013-PER-NEPUNESIN-CIVIL

0 comments

Koordinatori per te Drejten e Informimit

KOORDINATORI

0 comments

Kerkese per Informacion Online

KERKESE PER INFORMACION ONLINE

0 comments

Vendim Mbi Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare

Vendim Mbi Miratimin

0 comments

Vendim per Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2015

Vendim

0 comments

Dokumentacioni i nevojshem per rregjistrimin e prones bujqesore

DOKUMENTACIONI PER RREGJISTRIMIN E PRONES BUJQESORE THE DHENE SIPAS LIGJIT NR.7501 BAZUAR NE LIGJIN NR.33

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist Kontabilist i Shpenz. dhe te Ardh.))

Specialist Kontabilist i Shpenzimeve dhe te Ardhurave ne Njesine Administrative Lukove, Bashkia Himare

0 comments

Llojet e lejeve

Llojet e lejeve

0 comments

Ndërmarrja e ujesjelles kanalizime

Ndërmarrja e ujesjelles kanalizime

0 comments

Zyra e Menaxhimit dhe Mbrojtjes se Tokes

Zyra e Menaxhimit dhe Mbrojtjes se Tokes

0 comments

Udhëzuesi për qytetarët

Udhëzuesi për qytetarët

0 comments

Lista e Kompanive te perzgjedhura per per punimet e ndertimit “Riparimi i Çative dhe Rigjallerimi i Fasadave”

Ne pergjigje te “Fteses per shprehje Interesi”, kjo eshte lista e Kompanive te perzgjedhura per punimet e ndertimit “Riparimi i Çative dhe Rigjallerimi i Fasadave”:   Nr. Kompania Qyteti 1 “Eni” Sh.p.k. Lushnje 2 JV. “Ilmed Konstruksion” Sh.p.k. + “Ndertuesi” sh.p.k. Vlore 3 “Mandi 1” Sh.p.k. Mamurras/Lac/Tirane 4 “Sterkaj” Sh.p.k. Shkoder 5 “S.I.A.C.” Sh.p.k. Durres …

0 comments

Broshura per Thirrjen e Katert per Aplikime

Broshura per Thirrjen e Katert per Aplikime

0 comments