CategoryVendimet e Këshillit të Bashkisë

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

V

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne Bashkine himare Vendim...