Transparenca

Njoftim Keshilli Bashkiak 01.08.2019

0 comments

IDEA – Investment Development and Empowerment Action

0 comments

Njoftim – KB MAJ

njoftim KB Maj
0 comments

Shpallje

1 2-2 3
0 comments

Njoftim per station plazhi

Njoftim per stacione plazhi 2

0 comments

Njoftim keshilli – Mars 2019

Njoftim i Keshillit Mars
0 comments

Njoftim per station plazhi

Njoftim per stacione plazhi 2

0 comments

Karnavale 2019, Himare 8 Mars

0 comments

Njoftim

Pergjegjes UrbanistikPergjegjes Z.Juridike_
0 comments

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Kliko për Dokumentin e plotë

0 comments

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

0 comments

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te …

0 comments