Transparenca

FORMULAR ANKESE

DI_Formular_Ankese

0 comments

FORMULAR KERKESE ON LINE

FORMULAR KERKESE ON LINE

0 comments

INVESTIMET ME FONDE PUBLIKE NE BASHKINE HIMARE TOTAL

B HIMARE INVESTIMET (1)

0 comments

Vendimet e Këshillit Bashkiak dt. 3/3/2017

per fondin e emergjencave himare-livadh lista perdoruesve faktik mbi miratimin e dhenies me qira te pronave te Bashkise Himare ndihma ekonomike

0 comments

DOKUMENTACIONI PER LIKUJDIM TE PRONAREVE , PAS MIRATIMIT TE VKM-se.

DOKUMENTI SIPAS VKM

0 comments

Vendim per planin vjetor te pranimeve ne sherbimin civil 2017

Vendim nr.5 ,date 09.02.2017

0 comments