Transparenca

Njoftim Publik

Klikoni ketu per te pare njoftimin

0 comments

Lajmërim për rikualifikim Urban Vuno

Kliko këtu për të parë lajmërimin 

0 comments

Njoftim për kalimin e pronësis së pasurive të paluajtshme

Njoftim

0 comments

Njoftim për tokat në Spile

Kliko këtu për dokumentacionin  Skan i projektit

0 comments

Takim informues mbi planin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta

Poster per Himaren.

0 comments

Njoftim për mbyllje të sezonit turistik

Kliko për të lexuar më tepër..

0 comments

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Kliko për Dokumentin e plotë

0 comments

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

0 comments

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te …

0 comments

Vendimet e Keshillit Bashkiak 27.04.2017

shkrese

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE – Specialist Auditi i Brendshem

lista emra fitues auditi

0 comments

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

0 comments