Transparenca

Njoftim per station plazhi

Njoftim per stacione plazhi 2

0 comments

Njoftim keshilli – Mars 2019

Njoftim i Keshillit Mars
0 comments

Njoftim

njoftim fituesi blerina laerti
0 comments

Për një Himarë më të pastër!

Bëhuni pjesë e një nisme globale pastrimi! Ndiq katër hapa të thjeshta për një Himarë më të pastër. #trashtag #iloveHimara

0 comments

Karnavale 2019, Himare 8 Mars

0 comments

Njoftim – konsultimin publik

Ela Aliaj Këndi i BE Bashkia Himarë Koordinator për njoftimin dhe konsultimin publik email : elaliaj@live.com Orari i Punës i Administratës së Bashkisë: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00     Afati për dorëzimin e komenteve dhe rekomandimeve Palëve të interesuara u jepet koha e arsyeshme për të dërguar pranë organit publik vendimmarrës …

0 comments

Njoftim per station plazhi

Njoftim per stacione plazhi 2

0 comments

Karnavale 2019, Himare 8 Mars

0 comments

Njoftim

Pergjegjes UrbanistikPergjegjes Z.Juridike_
0 comments

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Kliko për Dokumentin e plotë

0 comments

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

0 comments

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te …

0 comments