Transparenca

Pjesmarrje ne procedim administrativ – bashkia Himare

0 comments

PJESMARJE NE PROCEDIM ADMINISTRATIV

 

0 comments

Mbledhje Këshilli Bashkiak – Shtator 2018

0 comments

Tender – Expert i jashtem

Bashkia Himare ne cilesine e Autoritetit Kotraktues, shpall te hapur proceduren (single tender) per prokurimin e ofruesit te sherbimeve “Expert i jashtem” per aktivitetet : 2.2.1, 2.2.2, 3.2.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.25, 5.2.2, te Projektit IDEA, financuar nga programi INTERREG CBC IPA Greqi-Shqiperi 2014-2020   Qellimi i kesaj kontrate eshte te realizoje koordinimin e  projektit …

0 comments

Njoftim Publik

Klikoni ketu per te pare njoftimin

0 comments

Lajmërim për rikualifikim Urban Vuno

Kliko këtu për të parë lajmërimin 

0 comments

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Kliko për Dokumentin e plotë

0 comments

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

0 comments

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per vitin 2018-2020 Vendim 108 Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktikte tokes bujqesore e te subjekteve perfitues ne bashkine e Himare Vendim ‘109’ Mbi miratimin e listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore e te …

0 comments

Vendimet e Keshillit Bashkiak 27.04.2017

shkrese

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE – Specialist Auditi i Brendshem

lista emra fitues auditi

0 comments

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

0 comments