Republika e Shqipërise Bashkia Himarë

Transparenca

Vendim per planin vjetor te pranimeve ne sherbimin civil 2017

Vendim nr.5 ,date 09.02.2017

0 comments

Vendim nr.90 Tematika e mbledhjeve te KB-se ,2017

Vendim nr.90

0 comments

Buxheti Himare 2016

Lexo dokumentin

0 comments

Prokurimi Elektronik

Prokurimi Elektronik Prokurimi Elektronik – E-Procurement Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Himare , lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

0 comments

Shërbim konsulence – Hartimi i planeve të përgjithshme vendore për 4 bashki, Vlorë, Sarandë, Himarë, Konispol

PLAN_ZHVILLIMI_HIMARE.pdf    

0 comments

Kontakte te Kryetarëve të Kryesive të fshatrave

kontaktet-e-kryetareve

0 comments