Vende të lira pune

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE – Specialist Auditi i Brendshem

lista emra fitues auditi

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Scan_20170328_143425-ilovepdf-compressed

0 comments

Shpallje per Levizje Paralele

0 comments

Vendim per planin vjetor te pranimeve ne sherbimin civil 2017

Vendim nr.5 ,date 09.02.2017

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE NGA KONKURIMI I KRYER ME DATEN 23.05.2016

0 comments

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE NGA KONKURIMI I KRYER ME DATEN 27.05.2016

0 comments

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist)

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive(Specialist)    

0 comments