Republika e Shqipërise Bashkia Himarë

Vendim mbi zgjedhjen e Zvendeskryetarit te KSH. BASH.

November 24, 2016

120161110_11563430

Last modified: November 24, 2016