Republika e Shqipërise Bashkia Himarë

Vendim per paketen fiskale te vitit 2016

November 24, 2016

120161110_11520527

Last modified: November 24, 2016