Të fundit

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e menaxhimit të aseteve, në drejtorinë juridike

NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK – CREMA STONE sh.p.k-(i përsëritur)

NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK – CREMA STONE sh.p.k

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK IKERAL sh.p.k

URDHËR NR.131, DT. 14.06.2023 PËR DISIPLINIMIN E PUNIMEVE TË NDËRTIMIT PËRGJATË SEZONIT TURISTIK

KUFIZIMET NË QARKULLIMIN E MJETEVE TË RËNDA PËR TRANSPORTIN RRUGOR TË MALLRAVE PËRGJATË SEZONIT TURISTIK

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK-Menaxhimi, Interpretimi dhe Plani i eksperiencës së vizitorëve

Turizmi
Plazhet
 |  Monumentet

Kuçi Më shumë
Palasa Më shumë
Plazhi i Llamanit Më shumë
Porto Palermo Më shumë
Qeparo Më shumë
Pilur Më shumë
Dhërmi Më shumë
Shpella e pirateve Më shumë
Borshi Më shumë
Lukova Më shumë
Himara Më shumë
Gjiri i Gramës Më shumë