Të fundit

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

NJOFTIM PER VENDE TE LIRA PUNE – 3 Inspektor IMT

AKTIVITETE PËR FESTAT E NËNTORIT

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm

NJOFTIM FITUESI-Përgjegjës sektori, në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist auditues i brendshëm, ne sektorin e auditimit të brendshëm

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË- Përgjegjës sektori në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave, në drejtorinë e të ardhurave

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL- Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm

Turizmi
Plazhet
 |  Monumentet

Kuçi Më shumë
Palasa Më shumë
Plazhi i Llamanit Më shumë
Porto Palermo Më shumë
Qeparo Më shumë
Pilur Më shumë
Dhërmi Më shumë
Shpella e pirateve Më shumë
Borshi Më shumë
Lukova Më shumë
Himara Më shumë
Gjiri i Gramës Më shumë