Të fundit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve digjitale

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit,arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve digjitale

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori në sektorin e shërbimeve digjitale

URDHËR PËR PËRCAKTIMIN E VENDEVE PUBLIKE NË TERRITORIN E BASHKISË HIMARË, PËR AFISHIMIN E MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE DHE MATERIALEVE EDUKUESE ZGJEDHORE

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Inspektor kontabilizmi dhe verifikimi të biznesit, në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave

Turizmi
Plazhet
 |  Monumentet

Kuçi Më shumë
Palasa Më shumë
Plazhi i Llamanit Më shumë
Porto Palermo Më shumë
Qeparo Më shumë
Pilur Më shumë
Dhërmi Më shumë
Shpella e pirateve Më shumë
Borshi Më shumë
Lukova Më shumë
Himara Më shumë
Gjiri i Gramës Më shumë