Të fundit

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i shërbimit social, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN-Luftues zjarrfikës

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Prgjegjës sektori, në sektorin e të ardhurave dhe statistikave

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i shërbimit social, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i shërbimit social, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

Turizmi
Plazhet
 |  Monumentet

Kuçi Më shumë
Palasa Më shumë
Plazhi i Llamanit Më shumë
Porto Palermo Më shumë
Qeparo Më shumë
Pilur Më shumë
Dhërmi Më shumë
Shpella e pirateve Më shumë
Borshi Më shumë
Lukova Më shumë
Himara Më shumë
Gjiri i Gramës Më shumë