Të fundit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Inspektor i pyjeve dhe kullotave, në sektorin e kontrollit dhe inspektimit të pyjeve dhe kullotave

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e kontrollit dhe inspektimit të pyjeve dhe kullotave

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor i drejtorisë juridike

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të tê ardhurave dhe statistikave

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL-Specialist për kontrollin e zbatimit të ndërtimeve

NJOFTIM FITUESI PËR POZICIONIN PUNONJËS I POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e çështjeve sociale, arsimit dhe rinisë

Turizmi
Plazhet
 |  Monumentet

Kuçi Më shumë
Palasa Më shumë
Plazhi i Llamanit Më shumë
Porto Palermo Më shumë
Qeparo Më shumë
Pilur Më shumë
Dhërmi Më shumë
Shpella e pirateve Më shumë
Borshi Më shumë
Lukova Më shumë
Himara Më shumë
Gjiri i Gramës Më shumë