Të fundit

NJOFTIM PËR PUNËSIM – Drejtor tregëtar – Ujesjellës Kanalizimet

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK – Eral Construction Company

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

Vendim Nr.230-PËR CAKTIMIN E VENDNDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE DATËS 14 MAJ 2023

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve digjitale

NJOFTIM PER KONSLUTIM CREMA STONE SH.P.K

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve digjitale

Turizmi
Plazhet
 |  Monumentet

Kuçi Më shumë
Palasa Më shumë
Plazhi i Llamanit Më shumë
Porto Palermo Më shumë
Qeparo Më shumë
Pilur Më shumë
Dhërmi Më shumë
Shpella e pirateve Më shumë
Borshi Më shumë
Lukova Më shumë
Himara Më shumë
Gjiri i Gramës Më shumë