Të fundit

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE BANORËVE TË KOMUNITETIT TË HIMARËS DHE GJITHË PALËVE TË INTERESUARA

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMI CIVIL NË KATEGORINË ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Specialist

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER NGRITJEN NE DETYRE NE SHERBIMIN CIVIL NE KATEGORINE E ULET DHE TE MESME DREJTUESE -Drejtor drejtorie ne drejtorine juridik

URDHËR-Për pezullimin e punimeve për sezonin turistik

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE-Menaxhimi, Interpretimi dhe Plani i Eksperiencës së vizitorëve, Dizajni dhe Mbikëqyrja për sitet Turistike të Kalasë së Kaninës, së Borshit dhe Shpellës së Spilesë

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e kontrollit dhe inspektimit të pyjeve dhe kullotave

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Inspektor i pyjeve dhe kullotave, në sektorin e kontrollit dhe inspektimit të pyjeve dhe kullotave

Turizmi
Plazhet
 |  Monumentet

Kuçi Më shumë
Palasa Më shumë
Plazhi i Llamanit Më shumë
Porto Palermo Më shumë
Qeparo Më shumë
Pilur Më shumë
Dhërmi Më shumë
Shpella e pirateve Më shumë
Borshi Më shumë
Lukova Më shumë
Himara Më shumë
Gjiri i Gramës Më shumë