Të fundit

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Pëgjegjës sektori, në sektorin e burimeve njerëzore dhe informacionit, në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL- 2 (dy) Inspektor regjistrimi dhe verifikimi të biznesit në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave

KUFIZIMET E ORAREVE TË FURNIZIMIT TË BIZNESEVE GJATË SEZONIT TURISTIK

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE Drejtor drejtorie , ne drejtorine juridike

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE BANORËVE TË KOMUNITETIT TË HIMARËS DHE GJITHË PALËVE TË INTERESUARA

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë juridike

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE BANORËVE TË KOMUNITETIT TË HIMARËS DHE GJITHË PALËVE TË INTERESUARA

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMI CIVIL NË KATEGORINË ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Turizmi
Plazhet
 |  Monumentet

Kuçi Më shumë
Palasa Më shumë
Plazhi i Llamanit Më shumë
Porto Palermo Më shumë
Qeparo Më shumë
Pilur Më shumë
Dhërmi Më shumë
Shpella e pirateve Më shumë
Borshi Më shumë
Lukova Më shumë
Himara Më shumë
Gjiri i Gramës Më shumë