Të fundit

NJOFTIM PËR PARAQITJEN E DOKUMENTACIONIT PRONËSOR PRANË BASHKISË HIMARË, PËR ZONËN QË PREKET NGA PROJEKTI-ITUN Himarë, RWS IIV, loti 3

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL- Inspektor kontabilizmi dhe verifikimi të biznesit, në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i kulturës, në sektorin e turizmit,sportit dhe çështjeve sociale

Turizmi
Plazhet
 |  Monumentet

Kuçi Më shumë
Palasa Më shumë
Plazhi i Llamanit Më shumë
Porto Palermo Më shumë
Qeparo Më shumë
Pilur Më shumë
Dhërmi Më shumë
Shpella e pirateve Më shumë
Borshi Më shumë
Lukova Më shumë
Himara Më shumë
Gjiri i Gramës Më shumë