AKTIVITETE TË KËSHILLIT BASHKIAK

Bëj një kërkesë 📄
Merr një nismë 👥
Raporto një problematikë 🗣
Plotëso sondazhin e konsultimit të buxhetit ✅
Këto dhe shumë të tjera, i gjeni në faqen e internetit të këshillit bashkiak.