NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e menaxhimit të aseteve, në drejtorinë juridike