Arkiva e kategorisë:

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-4.pdf" title="Njoftim Andoni 4"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-3.pdf" title="Njoftim Andoni 3"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-2.pdf" title="Njoftim Andoni 2"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-1.pdf" title="Njoftim Andoni 1"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-02-03-21-2.58.48.pdf" title="PDF Scanner 02-03-21 2.58.48"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-02-03-21-3.01.07-2.pdf" title="PDF Scanner 02-03-21 3.01.07 2"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/REPUBLIKA-E-SHQIPERISE.pdf" title="REPUBLIKA E SHQIPERISE"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/DREJTORIA-E-BURIMEVE-NJEREZORE-1.pdf" title="DREJTORIA E BURIMEVE NJERÈZORE"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Bashkia-2.pdf" title="Bashkia 2"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/DREJTORIA-E-BURIMEVE-NJEREZORE.pdf" title="DREJTORIA E BURIMEVE NJERÉZORE"]

Njoftim fituesi

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Bashkia.pdf"]

Njoftim fituesi

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/NJOFTIM-FITUESI.pdf" title="NJOFTIM FITUESI"]