FUSHATA “BËHU PRONAR I TOKËS TËNDE!”

“Bëhu pronar i tokës tënde” u drejtohet të gjithë fermerëve të cilët plotësojne kriteret dhe nuk janë të pajisur ende me AMTP. Paraqituni brënda datës 31 Dhjetor 2018