Konsultim publik

Njoftim – konsultimin publik

Ela Aliaj Këndi i BE Bashkia Himarë Koordinator për njoftimin dhe konsultimin publik email : elaliaj@live.com Orari i Punës i Administratës së Bashkisë: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00     Afati për dorëzimin e komenteve dhe rekomandimeve Palëve të interesuara u jepet koha e arsyeshme për të dërguar pranë organit publik

February 19, 2019

Read More

Njoftim per degjese publike te Planit te Pergjithshem Vendor (7/3/2017)

njoftim per vsm,

March 1, 2017

Read More

Lajmerime per degjese publike

February 23, 2017

Read More

NJOFTIM – Për dëgjesë publike për njohjen e “Vlerësimit Strategjik Mjedisor” dhe “Draft-Planit” të planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Himarë

December 2, 2016

Read More

Grafiku I Takimeve per diskutimin e Taksave

tatime-info-2

November 24, 2016

Read More

Kalendari I Degjesave Publike

info

November 24, 2016

Read More

Lajmerim per degjese publike

November 24, 2016

Read More

Anullohet Degjesa Publike 23/11/2016

anullim-degjese

November 24, 2016

Read More

Njoftim per degjese publik “Vleresimi strategjik mjedisor ” – “Draft-Planit”

njoftim-ppv

November 24, 2016

Read More

Rikualifikim Urban SHeshi Lukove – Sheshi Borsh

April 1, 2016

Read More