Arkiva e kategorisë:

Legjislacioni

Kërkesë për tu trajtuar me strehim bazuar në LIGJIN Nr.9232 datë 13.05.2004

Postuar në: 12-10-2017

Formular-Strehimi

LIGJI Nr.9232, datë 13.05.2004 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”

Postuar në: 12-10-2017

Ligji_nr._9232_date_13.05.2004

LIGJ Nr. 8766 – PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI DHE PËR SHPËTIMIN

Postuar në: 24-08-2017

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. LIGJI-PER-MBROJTJEN-NGA-ZJARRI-DHE-P-R-SHP-TIMIN-i-perditesuar-1

LIGJ Nr.8756, datë 26.3.2001 PËR EMERGJENCAT CIVILE

Postuar në: 24-08-2017

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. LIGJI-Nr.8756-datë-26.3.2001-PER-EMERGJENCAT-CIVILE-i-perditesuar

LIGJI – “PËR PROKURIMIN PUBLIK”

Postuar në: 24-08-2017

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_i_konsoliduar_05_02

LIGJ Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik

Postuar në: 24-08-2017

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_146-2014,_per_njoftimin_dhe_konsultimin_publik

LIGJ Nr. 115/2014 -PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Postuar në: 24-08-2017

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_115_2014

Ligji Nr. 9643- Për prokurimin publik

Postuar në: 24-08-2017

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_nr_9643_dt_20_11_07_Per_prokurimin_publik

PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Postuar në: 02-05-2017

Ligji_115_2014

LIGJ Nr. 10 129, datë 11.5.2009 PËR GJENDJEN CIVILE

Postuar në: 24-11-2016

-per-gjendjen-civile-i-perditesuar-me-ndryshimet-130-2013-25-04-2013

L I G J Nr.8224, datë 15.5.1997 PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISE TE BASHKISE

Postuar në: 24-11-2016

11-ligji-nr-8224-15-05-1997-per-policine-bashkiske1

VENDIM Nr. 143, datë 12.3.2014

Postuar në: 24-11-2016

per-procedurat-e-rekrutimit-te-perzgjedhjes-te-periudhes-se-proves-te-levizjes-paralele-e-te-ngritjes-ne-detyre-per-nepunesit-civile-te-kategorise-ekzekutive-etj