Legjislacioni

Kërkesë për tu trajtuar me strehim bazuar në LIGJIN Nr.9232 datë 13.05.2004

Formular-Strehimi

October 12, 2017

Read More

LIGJI Nr.9232, datë 13.05.2004 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”

Ligji_nr._9232_date_13.05.2004

October 12, 2017

Read More

LIGJ Nr. 8766 – PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI DHE PËR SHPËTIMIN

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. LIGJI-PER-MBROJTJEN-NGA-ZJARRI-DHE-P-R-SHP-TIMIN-i-perditesuar-1

August 24, 2017

Read More

LIGJ Nr.8756, datë 26.3.2001 PËR EMERGJENCAT CIVILE

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. LIGJI-Nr.8756-datë-26.3.2001-PER-EMERGJENCAT-CIVILE-i-perditesuar

August 24, 2017

Read More

LIGJI – “PËR PROKURIMIN PUBLIK”

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_i_konsoliduar_05_02

August 24, 2017

Read More

LIGJ Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_146-2014,_per_njoftimin_dhe_konsultimin_publik

August 24, 2017

Read More

LIGJ Nr. 115/2014 -PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_115_2014

August 24, 2017

Read More

Ligji Nr. 9643- Për prokurimin publik

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar. Ligji_nr_9643_dt_20_11_07_Per_prokurimin_publik

August 24, 2017

Read More

PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ligji_115_2014

May 2, 2017

Read More

LIGJ Nr. 10 129, datë 11.5.2009 PËR GJENDJEN CIVILE

-per-gjendjen-civile-i-perditesuar-me-ndryshimet-130-2013-25-04-2013

November 24, 2016

Read More