Arkiva e kategorisë:

Njoftime

NJOFTIM PËR MBAJTJEN E MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË BASHKISË HIMARË-27.09.2021

Postuar në: 22-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/NJOFTIM-PER-MBAJTJEN-E-MBLEDHJES-SE-KESHILLIT-TE-BASHKISE-HIMARE-27.09.2021.pdf" title="NJOFTIM PËR MBAJTJEN E MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË BASHKISË HIMARË-27.09.2021"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRIJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike

Postuar në: 22-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRIJEN-NE-DETYRE-NE-KATEGORINE-E-MESME-DHE-E-ULET-DREJTUESE-Drejtor-i-drejtorise-juridike_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRIJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT…

VENDIM për disa shtesa në planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil, për vitin 2021

Postuar në: 20-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/VENDIM-per-disa-shtesa-ne-planin-vjetor-te-pranimeve-ne-sherbimin-civil-per-vitin-2021_compressed.pdf" title="VENDIM për disa shtesa në planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil, për vitin 2021_compressed"]

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE – Specialist gjeodez, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës

Postuar në: 10-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-Specialist-gjeodez-ne-sektorin-e-mbrojtjes-dhe-menaxhimit-te-tokes.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE - Specialist gjeodez, në sektorin e mbrojtjes dhe…

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja

Postuar në: 10-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-njesise-se-integrimit-evropian-dhe-investimeve-te-huaja.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja

Postuar në: 07-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-njesise-se-integrimit-evropian-dhe-investimeve-te-huaja.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist gjeodez, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës

Postuar në: 30-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-gjeodez-ne-sektorin-e-mbrojtjes-dhe-menaxhimit-te-tokes-1.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist gjeodez, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të…

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN-Luftues zjarrfikës

Postuar në: 24-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-NIVELIN-BAZE-NE-SHERBIMIN-E-MBROJTJES-NGA-ZJARRI-DHE-SHPETIMIN-Luftues-zjarrfikes.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN-Luftues zjarrfikës"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja

Postuar në: 24-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJEN-NE-DETYRE-NEKATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-njesise-se-integrimit-evropian-dheinvestimeve-te-huaja.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJEN NË DETYRË NËKATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist gjeodez, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës

Postuar në: 24-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-gjeodez-ne-sektorin-e-mbrojtjes-dhe-menaxhimit-te-tokes.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist gjeodez, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN-Luftues zjarrfikës

Postuar në: 19-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIM-NE-NIVELIN-BAZE-NE-SHERBIMIN-E-MBROJTJES-NGA-ZJARRI-DHE-SHPETIMIN-.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN-"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja

Postuar në: 16-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-njesise-se-integrimit-evropian-dhe-investimeve-te-huaja.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i…

1 2 3 14