Arkiva e kategorisë:

Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 30-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës dhe sportit

Postuar në: 30-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-turizmit-kultures-dhe-sportit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës dhe sportit"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e çështjeve sociale, arsimit dhe rinisë

Postuar në: 30-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-ceshtjeve-sociale-arsimit-dhe-rinise.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e çështjeve sociale, arsimit dhe rinisë"]

NJOFTIM FITUESI-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit të aseteve

Postuar në: 29-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/NJOFTIM-FITUESI-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-menaxhimit-te-aseteve.pdf" title="NJOFTIM FITUESI-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit të aseteve"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit të aseteve

Postuar në: 22-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-menaxhimit-te-aseteve.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit të aseteve"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 19-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës, dhe sportit

Postuar në: 19-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-turizmit-kultures-dhe-sportit.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës, dhe sportit"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e çështjeve sociale, arsimit dhe rinisë

Postuar në: 19-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-ceshtjeve-sociale-arsimit-dhe-rinise.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e çështjeve sociale, arsimit dhe…

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK-“Himara Construction”-Përzierja e çimentos ose përdorimi i çimentos në masë të madhes

Postuar në: 19-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/NJOFTIM-PER-KONSULTIM-PUBLIK-Himara-Construction-Perzierja-e-cimentos-ose-perdorimi-i-cimentos-ne-mase-te-madhes.pdf" title="NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK-Himara Construction-Përzierja e çimentos ose përdorimi i çimentos në masë të madhes"]

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK-“Himara Construction”-Prodhim dhe fraksionim i produkteve minerale jometali

Postuar në: 19-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/NJOFTIM-PER-KONSLUTIM-HIMARA-CONSTRUKSION-PILUR.pdf" title="NJOFTIM PER KONSLUTIM HIMARA CONSTRUKSION PILUR"]

STRUKTURA E BASHKISË HIMARË PËR VITIN 2024

Postuar në: 17-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/STRUKTURA-E-BASHKISE-HIMARE-PER-VITIN-2024-.pdf" title="STRUKTURA E BASHKISË HIMARË PËR VITIN 2024-#"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, arsimit, kulturës, rinisë dhe sportit

Postuar në: 12-04-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-turizmit-arsimit-kultures-rinise-dhe-sportit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, arsimit, kulturës, rinisë…

1 2 3 31