Arkiva e kategorisë:

Njoftime

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL-Specialist Inxhinier Ndertimi

Postuar në: 29-01-2020

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL-Specialist Arkitekt-Urbanist

Postuar në: 29-01-2020

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL-Specialist i Buxhetit

Postuar në: 23-01-2020

Plani vjetor i pranimit te sherbimi civil 2020

Postuar në: 09-01-2020

Njoftim/Mbledhja e Keshillit Bashkiak dt 20 dhjetor 2019 ora 11

Postuar në: 16-12-2019

Video nr5 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

Postuar në: 04-12-2019

https://youtu.be/jF261NFQjo8

Video nr4 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

Postuar në: 02-12-2019

https://www.youtube.com/watch?v=uSKVpXfvAes

Video nr3 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

Postuar në: 27-11-2019

https://youtu.be/gwal8wUjRxc

Video nr2 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

Postuar në: 27-11-2019

https://youtu.be/nZQyLJhBaxk