Arkiva e kategorisë:

Njoftime

Shpallje per Njoftimin e subjektit per pjesemarrje ne procedim Administrative

Postuar në: 21-02-2017

Prokurimi Elektronik

Postuar në: 13-01-2017

Prokurimi Elektronik Prokurimi Elektronik – E-Procurement Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Himare , lutemi referojuni…

INSTITUCIONET NE VARESI TE BASHKISE HIMARE

Postuar në: 24-11-2016

te-dhena-per-institucione-ne-vartesi-te-bashkise-himare

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”

Postuar në: 23-11-2016

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”  

Impiant i trajtimit të ujrave të ndotura

Postuar në: 23-11-2016

NJ O F T I M Ne kuader te Projektit “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare” (ICZMCP) dhe…

Gjithcka rreth SFRIP

Postuar në: 23-11-2016

Programi SFRIP është duke u zbatuar për Zonën Kadastrale Urbane dhe aktualisht jemi në fazën e konsultimit paraprak me publikun…

LAJMERIM PER REGJISTRIMIN E PASURIVE TE PALUAJTSHME

Postuar në: 23-11-2016

REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË BASHKIA HIMARË Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Adresa:Bashkia Himare Spile-Himare.Tel:0393 2355,Fax:03932534.e-mail:bashkiahimare@hotmail.com Himare më 15/10/2012 Lajmërohen…

Njoftim publik per procesin e legalizimit

Postuar në: 04-10-2016

Njoftim Publik

Lajmerim per Rehabilitimin Urban dhe Restaurimin e Qendrave Historike

Postuar në: 29-09-2016

lajmerim-dhermi

Vendim per kalimin ne pronesi te pasurise se paluajtshme te ndertuar deri me 10.8.1991 per Vadhi Koco Llazari

Postuar në: 13-09-2016

Vendim

Njoftim per Degjese publik

Postuar në: 29-07-2016

Njoftim i Bashkisë

Postuar në: 21-04-2012

1 24 25 26