Arkiva e kategorisë:

Njoftime

Njoftim publik per procesin e legalizimit

Postuar në: 04-10-2016

Njoftim Publik

Lajmerim per Rehabilitimin Urban dhe Restaurimin e Qendrave Historike

Postuar në: 29-09-2016

lajmerim-dhermi

Vendim per kalimin ne pronesi te pasurise se paluajtshme te ndertuar deri me 10.8.1991 per Vadhi Koco Llazari

Postuar në: 13-09-2016

Vendim

Njoftim per Degjese publik

Postuar në: 29-07-2016

Njoftim i Bashkisë

Postuar në: 21-04-2012

1 26 27 28