Arkiva e kategorisë:

Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit,arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

Postuar në: 21-03-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/03/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-i-arsimit-dhe-rinise-ne-sektorin-e-turizmitarsimit-kultures-sportit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i i arsimit dhe rinisë, në sektorin…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve digjitale

Postuar në: 17-03-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/03/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sherbimeve-digjitale.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

Postuar në: 13-03-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/03/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-arsimit-dhe-rinise-ne-sektorin-e-turizmit-arsimit-kultures-sportit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori në sektorin e shërbimeve digjitale

Postuar në: 06-03-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/03/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sherbimeve-digjitale.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori në sektorin e shërbimeve digjitale"]

URDHËR PËR PËRCAKTIMIN E VENDEVE PUBLIKE NË TERRITORIN E BASHKISË HIMARË, PËR AFISHIMIN E MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE DHE MATERIALEVE EDUKUESE ZGJEDHORE

Postuar në: 03-03-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/03/URDHRI-I-KRYETARIT-NR.75-DATE-02.03.2023.pdf" title="URDHRI I KRYETARIT NR.75 DATE 02.03.2023"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

Postuar në: 01-03-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/03/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-arsimit-dhe-rinise-ne-sektorin-e-turizmit-arsimit-kultures-sportit.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin e…

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Inspektor kontabilizmi dhe verifikimi të biznesit, në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave

Postuar në: 01-03-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/03/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-Inspektor-kontabilizmi-dhe-verifikimi-te-biznesit-ne-sektorin-e-vleresimit-dhe-kontrollit-te-te-ardhurave.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Inspektor kontabilizmi dhe verifikimi të biznesit, në sektorin e…

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave

Postuar në: 01-03-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/03/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-Specialist-i-statistikave-dhe-borxhit-ne-sektorin-e-administrimit-te-te-ardhurave-dhe-statistikave.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin e administrimit…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm

Postuar në: 28-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-auditues-i-brendshem-ne-sektorin-e-auditimit-te-brendshem.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve digjitale

Postuar në: 23-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sherbimeve-digjitale.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve digjitale"]

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit

Postuar në: 23-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-performances-se-sherbimeve-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit-te-buxhetit.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin e financës dhe planifikimit të…

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i kulturës, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

Postuar në: 23-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-kultures-ne-sektorin-e-turizmit-arsimit-kultures-sportit-dhe-ceshtjeve-sociale.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i kulturës, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve…