Arkiva e kategorisë:

Njoftime

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave

Postuar në: 03-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-administrimit-te-te-ardhurave-dhe-statistikave.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të të…

PARKU NATYROR “PORTO PALERMO-LLAMAN”

Postuar në: 03-06-2022

NJOFTIM! Mbështetur në vlerat e natyrës dhe të biodiversitetit që ka ekosistemi natyror detar-bregdetar i gjirit Porto Palermo – Llaman,…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL-2(dy) Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm

Postuar në: 26-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-2dy-Specialist-auditues-i-brendshem-ne-sektorin-e-auditimit-te-brendshem.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL-2(dy) Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist IT

Postuar në: 26-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-Specialist-IT.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist IT"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 26-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist IT

Postuar në: 16-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-Specialist-IT.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist IT"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e shërbimeve pblike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 16-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-sherbimeve-pblike-dhe-mirembajtjes.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie,…

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

Postuar në: 09-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-NIVELIN-BAZE-NE-SHERBIMIN-E-MBROJTJES-NGA-ZJARRI-DHE-SHPETIMIN.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist IT

Postuar në: 06-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-IT-.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist IT-"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 06-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJEN-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes-compressed.pdf" title="SHPALLJE PER NEPUNES CIVIL, LEVIZJE PARALELE DHE PER NGRITJEN NE DETYRE-Drejtor drejtorie ne drejtorine e sherbimeve publike dhe…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

Postuar në: 05-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIMIN-NE-NIVELIN-BAZE-NE-SHERBIMIN-E-MBROJTJES-NGA-ZJARRI-DHE-SHPETIMIN.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN"]

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 29-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit"]