Arkiva e kategorisë:

Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit

Postuar në: 13-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-performances-se-sherbimeve-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit-te-buxhetit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin e financës…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave

Postuar në: 10-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-statistikave-dhe-borxhit-ne-sektorin-e-administrimit-te-te-ardhurave-dhe-statistik.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin e…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Inspektor kontabilizmi dhe verifikimi të biznesit, në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave

Postuar në: 10-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Inspektor-kontabilizmi-dhe-verifikimi-te-biznesit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Inspektor kontabilizmi dhe verifikimi të biznesit"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL- 2(dy) specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm

Postuar në: 07-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-2dy-specialist-auditues-i-brendshem.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL- 2(dy) specialist auditues i brendshëm"]

NJOFTIM PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN-Zjarrfikës

Postuar në: 06-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/NJOFTIM-PER-PRANIM-NE-NIVELIN-BAZE-NE-SHERBIMIN-E-MBROJTJES-NGA-ZJARRI-DHE-SHPETIMIN-Zjarrfikes.pdf" title="NJOFTIM PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN-Zjarrfikës"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetiti

Postuar në: 03-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-performances-se-sherbimeve-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit-te-buxhetiti.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin e…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i kulturës, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

Postuar në: 03-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-kultures-ne-sektorin-e-turizmit-arsimit-kultures-sportit-dhe-ceshtjeve-sociale.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i kulturës, në sektorin e turizmit, arsimit,…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

Postuar në: 01-02-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIM-NE-NIVELIN-BAZE-NE-SHERBIMIN-E-MBROJTJES-NGA-ZJARRI-DHE-SHPETIMIN-.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN-"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave

Postuar në: 31-01-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/01/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-statistikave-dhe-borxhit-ne-sektorin-e-administrimit-te-te-ardhurave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Inspektor kontabilizmi dhe verifikimi të biznesit, në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave

Postuar në: 31-01-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/01/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Inspektor-kontabilizmi-dhe-verifikimi-te-biznesit-ne-sektorin-e-vleresimit-dhe-kontrolli.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Inspektor kontabilizmi dhe verifikimi të biznesit, në…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i kulturës, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

Postuar në: 30-01-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/01/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-kultures-ne-sektorin-e-turizmit-arsimit-kultures-sportit-dhe-ceshtjeve-sociale.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i kulturës, në sektorin e turizmit,…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit

Postuar në: 30-01-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/01/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-performances-se-sherbimeve-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit-te-buxhe.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin…