Arkiva e kategorisë:

Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokësl, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 09-01-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/01/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokesl-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullota

Postuar në: 09-01-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/01/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve-dhe-kullota.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i procedurave administrative, në sektorin e prokurimeve dhe procedurave administrative

Postuar në: 04-01-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/01/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-procedurave-administrative-ne-sektorin-e-prokurimeve-dhe-procedurave-administrative.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i procedurave administrative, në sektorin e prokurimeve dhe…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kollotave

Postuar në: 29-12-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/12/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i procedurave administrative, në sektorin e prokurimeve dhe procedurave administrative, në drejtorinë juridike

Postuar në: 23-12-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/12/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-procedurave-administrative-ne-sektorin-e-prokurimeve-dhe-procedurave-administra.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i procedurave administrative, në sektorin e prokurimeve…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 19-12-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/12/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 14-12-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/12/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Specialist i procedurave administrative në sektorin e prokurimeve dhe procedurave administrative, në drjtorinë juridike

Postuar në: 13-12-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/12/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Specialist-i-procedurave-administrative-ne-sektorin-e-prokurimeve-dhe-procedurave-administrative.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Specialist i procedurave administrative në sektorin e prokurimeve dhe procedurave…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 06-12-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/12/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës,…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i procedurave administrative, në sektorin e procedurave administrative, në drejtorinë juridike

Postuar në: 01-12-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/12/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-procedurave-administrative-ne-sektorin-e-procedurave-administrative-ne-drejtorine-juridike.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i procedurave administrative, në sektorin e procedurave…

NJOFTIM PER KONSLUTIM FLORIDA F.H SHPK

Postuar në: 25-11-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/11/NJOFTIM-PER-KONSLUTIM-FLORIDA-F.H-SHPK.pdf" title="NJOFTIM PER KONSLUTIM FLORIDA F.H SHPK"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 22-11-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/11/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes…