Shpallje

Genplani i parcelave te identifikuara ne Ilias gjate verifikimit ne terren

October 23, 2020

Read More

Konsultimi elektronik i ProjektBuxhetit Afatmesem 2021-2023

Bashkia Himare ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje! Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje. Konsultohuni me

October 23, 2020

Read More

Pyetësor për konsultimin e projektbuxhetit 2021-2023

Ky pyetësor merr mendimin tuaj ne lidhje me shpërndarjen e fondeve dhe prioritet për shpenzim. Përfshirja juaj, mendimi dhe komentet tuaja mund të sjellin ndryshimin! Pyetësori do të qendrojë aktiv deri në datën 10 Nëntor 2020. Plotësoni këtë pyetësor të shkurtër dhe bëhu pjesë në vendimmarrje TANI duke klikuar linkun më larte

October 23, 2020

Read More

Njoftim, per ushtrimin e veprimtarise se Stacioneve te Plazhit ne teritorin e Bashkise Himare

March 4, 2020

Read More

Specialist i Integrimit Evropian, ne Drejtorine e Sherbimeve Mbeshtetese

March 4, 2020

Read More

Mbledhja e Keshillit Bashkiak 28 shkurt ora 10:00

February 24, 2020

Read More

Pergjegjes i Auditimit te Brendshem, ne njesine e auditimit te brendshem/ Levizje paralele

February 19, 2020

Read More

Himara Karnavalet 2020

February 18, 2020

Read More

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, Thirrja V ne video

February 12, 2020

Read More

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

February 11, 2020

Read More