Arkiva e kategorisë:

Publikime

Levizje paralele/Specialist i Buxhetit ne Drejtorine e zhvillimit ekonomik dhe social

Postuar në: 23-01-2020

Levizje paralele/Pergjegjes i auditimit te brendshem, ne njesine e auditimit te brendshem

Postuar në: 23-01-2020

Levizje paralele/Drejtor i drejtorise se menaxhimit dhe mbrojtjes se tokes, pyjeve dhe kullotes

Postuar në: 22-01-2020

Levizje paralele/ Pergjegjes i sektorit te Finance buxhetit ne Drejtorine e zhvillimit Ekonomik dhe Social

Postuar në: 14-11-2019

Levizje paralele/ Pergjegjes i sektorit te turizmit,arsimit, kultures,dhunes ne familje, barazise gjinore dhe NJMF

Postuar në: 14-11-2019

Njoftim per station plazhi

Postuar në: 04-04-2019

Njoftim per stacione plazhi 2