Arkiva e kategorisë:

Publikime

Kerkese per Informacion Online

Postuar në: 24-11-2016

KERKESE PER INFORMACION ONLINE

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist Kontabilist i Shpenz. dhe te Ardh.))

Postuar në: 24-11-2016

Specialist Kontabilist i Shpenzimeve dhe te Ardhurave ne Njesine Administrative Lukove, Bashkia Himare

Llojet e lejeve

Postuar në: 24-11-2016

Llojet e lejeve

Lista e Kompanive te perzgjedhura per per punimet e ndertimit “Riparimi i Çative dhe Rigjallerimi i Fasadave”

Postuar në: 24-11-2016

Ne pergjigje te “Fteses per shprehje Interesi”, kjo eshte lista e Kompanive te perzgjedhura per punimet e ndertimit “Riparimi i…

Broshura per Thirrjen e Katert per Aplikime

Postuar në: 24-11-2016

Broshura per Thirrjen e Katert per Aplikime