Vende të lira pune

Pergjegjes i sektorit te menaxhimit dhe mbrojtjes se tokes

July 22, 2020

Read More

Specialist i Integrimit Evropian, ne Drejtorine e Sherbimeve Mbeshtetese

March 4, 2020

Read More

Pergjegjes i Auditimit te Brendshem, ne njesine e auditimit te brendshem/ Levizje paralele

February 19, 2020

Read More

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, Thirrja V ne video

February 12, 2020

Read More

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

February 11, 2020

Read More

Specialist Inxhinier ndertimi, ne Drejtorine e planifikimit dhe zhvillimit te Teritorit

January 29, 2020

Read More

Specialist Arkitekt-Urbanist, ne drejtorine e planifikimit dhe zhvillimit te Teritorit

January 29, 2020

Read More

Levizje paralele/Specialist i Buxhetit ne Drejtorine e zhvillimit ekonomik dhe social

January 23, 2020

Read More

Levizje paralele/Pergjegjes i auditimit te brendshem, ne njesine e auditimit te brendshem

January 23, 2020

Read More

Levizje paralele/Drejtor i drejtorise se menaxhimit dhe mbrojtjes se tokes, pyjeve dhe kullotes

January 22, 2020

Read More