Hapësirë

Kontratë qiraje për përdorim e hapësirave së plazhit

Kontrate Qiraje per perdorim e hapesirave se plazhit

September 25, 2017

Read More

Rregullorja e plazheve dhe stacioneve te plazheve.

RREGULLORIA E PLAZHEVE DHE STACIONEVE TE PLAZHEVE

September 25, 2017

Read More

PER PERDORIMIN E HAPESIRES SE PLAZHIT

dokumentacioni per aplikim

April 26, 2017

Read More