Pronë

Dokumentacioni per licensimin e subjekteve

Aplikim per licensim dhe dokumentat e nevojshme

October 31, 2017

Read More

Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës

DMMT

November 24, 2016

Read More

Zyra e Menaxhimit dhe Mbrojtjes se Tokes

Zyra e Menaxhimit dhe Mbrojtjes se Tokes

November 24, 2016

Read More