Tokë

Miratimi i listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore

120161110_11554688

November 24, 2016

Read More

Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës

DMMT

November 24, 2016

Read More

LISTA E DOKUMENTAVE QE KERKOHEN PER MIRATIMIN E LEJES SE RRETHIMIT

Dokumentat per leje rrethimi

November 24, 2016

Read More

Dokumentacioni i nevojshem per rregjistrimin e prones bujqesore

DOKUMENTACIONI PER RREGJISTRIMIN E PRONES BUJQESORE THE DHENE SIPAS LIGJIT NR.7501 BAZUAR NE LIGJIN NR.33

November 24, 2016

Read More

Zyra e Menaxhimit dhe Mbrojtjes se Tokes

Zyra e Menaxhimit dhe Mbrojtjes se Tokes

November 24, 2016

Read More