Arkiva e kategorisë:

Shpallje

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Pëgjegjës sektori, në sektorin e burimeve njerëzore dhe informacionit, në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse

Postuar në: 07-07-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/07/Scan2024-07-03_093512-compressed.pdf"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL- 2 (dy) Inspektor regjistrimi dhe verifikimi të biznesit në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave

Postuar në: 07-07-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/07/Shpallje-compressed.pdf"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist IT

Postuar në: 06-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-IT-.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist IT-"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 06-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJEN-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes-compressed.pdf" title="SHPALLJE PER NEPUNES CIVIL, LEVIZJE PARALELE DHE PER NGRITJEN NE DETYRE-Drejtor drejtorie ne drejtorine e sherbimeve publike dhe…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 28-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit_compressed"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 28-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave_compressed"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist

Postuar në: 09-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-arkitekt-urbanist_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist_compressed"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUES-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 24-02-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/SHPALLJE-PER-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJEN-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave_compressed"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NDRITJE NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUES-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 24-02-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/SHPALLJE-PER-LEVIZJE-PARALELE-DHE-NDRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NDRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit_compressed"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRIJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike

Postuar në: 22-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRIJEN-NE-DETYRE-NE-KATEGORINE-E-MESME-DHE-E-ULET-DREJTUESE-Drejtor-i-drejtorise-juridike_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRIJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Pergjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja

Postuar në: 03-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-i-njesise-se-integrimit-evropian-dhe-investimeve-te-huaja.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Pergjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL-Specialist gjeoded, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës

Postuar në: 02-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-gjeoded-ne-sektorin-e-mbrojtjes-dhe-menaxhimit-te-tokes.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL-Specialist gjeoded, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit…