Arkiva e kategorisë:

Uncategorized

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

Postuar në: 27-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/PROGRAMI-I-TRANSPARENCES.pdf" title="PROGRAMI I TRANSPARENCËS"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 09-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Drejtor-i-drejtorise-se-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes…