Arkiva e kategorisë:

Vende të lira pune

NJOFTIM PËR PUNËSIM – Drejtor tregëtar – Ujesjellës Kanalizimet

Postuar në: 30-05-2023

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2023/05/NJOFTIM-PER-PUNESIM-Drejtor-tregetar-Ujesjelles-Kanalizimet.pdf" title="NJOFTIM PËR PUNËSIM - Drejtor tregëtar - Ujesjellës Kanalizimet"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist

Postuar në: 09-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-arkitekt-urbanist_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist_compressed"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUES-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 24-02-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/SHPALLJE-PER-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJEN-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave_compressed"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NDRITJE NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUES-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 24-02-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/SHPALLJE-PER-LEVIZJE-PARALELE-DHE-NDRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NDRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit_compressed"]

VENDIM PËR PLANIN VJETOR TË PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VITIN 2022

Postuar në: 18-02-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/VENDIM-PER-PLANIN-VJETOR-TE-PRANIMEVE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-PER-VITIN-2022.pdf" title="VENDIM PËR PLANIN VJETOR TË PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VITIN 2022"]

NJOFTIM PËR VEND TE LIRË PUNE- Luftues zjarrfikës në sektorin e shërbimit të mbrojtejes nga zjarri dhe shpëtimin (MZSH)

Postuar në: 08-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-PER-VEND-TE-LIRE-PUNE-Luftues-zjarrfikes-ne-sektorin-e-sherbimit-te-mbrojtejes-nga-zjarri-dhe-shpetimin-MZSH.pdf" title="NJOFTIM PËR VEND TE LIRË PUNE- Luftues zjarrfikës në sektorin e shërbimit të mbrojtejes nga zjarri dhe shpëtimin…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Pergjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja

Postuar në: 03-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-i-njesise-se-integrimit-evropian-dhe-investimeve-te-huaja.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Pergjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL-Specialist gjeoded, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës

Postuar në: 02-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-gjeoded-ne-sektorin-e-mbrojtjes-dhe-menaxhimit-te-tokes.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL-Specialist gjeoded, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës

Postuar në: 16-06-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-PERGJEGJES-I-SEKTORIT-TE-MENAXHIMIT-DHE-MBROJTJES-SE-TOKES.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL-PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË MENAXHIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 16-06-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-DREJTOR-I-DREJTORISE-SE-MENAXHIMIT-DHE-MBROJTJES-SE-TOKES-PYJEVE-DHE-KULLOTAVE.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL-DREJTOR I DREJTORISË SË MENAXHIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS, PYJEVE DHE KULLOTAVE"]

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

Postuar në: 25-05-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/05/Njoftim-per-vend-pune-te-lire-ne-MZSH.pdf" title="Njoftim per vend pune te lire ne MZSH"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë së shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Drejtor-i-drejtoris-se-sherbimeve-publike-dhe-te-mirembajtjes.pdf" title="Drejtor i drejtoris së shërbimeve publike dhe të mirëmbajtjes"]