Arkiva e kategorisë:

Vendime

Shprehja ligjore per vendimet 31.10.2019 i keshillit bashkiak Himare

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.21 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.20 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.19 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.18 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.17 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.16 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.15 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.14 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019