Arkiva e kategorisë:

Vendimet e K.B.

Shprehja ligjore per vendimet 31.10.2019 i keshillit bashkiak Himare

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.21 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.20 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.19 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.18 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.17 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.16 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.15 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK HIMARE NR.14 DATE 31.10.2019

Postuar në: 17-12-2019

Shprehje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit të Bashkisë Himarë

Postuar në: 06-10-2017

Kliko për Dokumentin e plotë

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Postuar në: 19-07-2017

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Postuar në: 21-06-2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per…