Arkiva e kategorisë:

Vendimet e K.B.

Vendimet e Keshillit Bashkiak 27.04.2017

Postuar në: 24-05-2017

shkrese

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Postuar në: 25-04-2017

Vendimi PF

Vendimet e Këshillit Bashkiak dt. 3/3/2017

Postuar në: 27-03-2017

per fondin e emergjencave himare-livadh lista perdoruesve faktik mbi miratimin e dhenies me qira te pronave te Bashkise Himare ndihma…

Vendim nr.85. Mbi miratimin e nr. te punonjesve te Bashkise ,viti 2017

Postuar në: 08-02-2017

Vendim nr.85

Vendim nr.90 Tematika e mbledhjeve te KB-se ,2017

Postuar në: 07-02-2017

Vendim nr.90

Vendim mbi rishikimin e vendimit te K.B. nr.63 dt.29.07.2016 “Ndryshim ne detajimin e buxhetit të vitit 2016 në zërin INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12130509

Vendim mbi miratimin e të drejtës për aplikim për projektet e BE-së

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12095017

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit e vitit 2016

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12061830

Vendim mbi dhënjen e autorizimit të Kryetarit të Bashkisë Himarë të zhvilloj të gjitha procedurat ligjore për konfliktet e kufinjve administrativo-territoriale

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12053718

Vendim për buxhetin afatmesëm të Bashkisë Himarë për vitin 2017-2019

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12034665

Vendim per miratimin e konformitetit te Nismes te Kryetarit per realizimin e disa Planeve te Detajuara Vendore

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12005815

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2014

Postuar në: 24-11-2016

Vendim 3