Arkiva e kategorisë:

Vendimet e K.B.

DEKLARATA E MISIONIT STRATEGJIK TE BASHKISE HIMARE 2016 – 2020

Postuar në: 24-11-2016

Deklarate e Misionit st.

Vendim Mbi Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare

Postuar në: 24-11-2016

Vendim Mbi Miratimin

Vendim per Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2015

Postuar në: 24-11-2016

Vendim

Vendim per miratimin shtese buxheti ne zerin “INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12120204

Vendim mbi miratimin e te drejtes per aplikim per projektet e BE-se – Interreg IPA II 2014-2020

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12104209

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit te vitit 2016 zeri “INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12074492

Vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12015319

Vendim mbi miratimin per kalimin ne procesi te Bashkise Himare te territorit qe perfshin Z.K nr.2308 te Nj. Adm. Hore-Vranisht

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11570628

Vendim mbi zgjedhjen e Zvendeskryetarit te KSH. BASH.

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11563430

Vendim mbi miratimin e listes se prioriteteve per investime

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11524968

Vendim per Miratimin e Numrit Maksimal te Bashkise Himare dhe Nivelin e Pagave per Vitin 2016

Postuar në: 23-11-2016

STRUKTURA 1

Per Miratimin e Programit te Transparences te Bashkise Himare

Postuar në: 23-11-2016

Transparenca