Hapësirë

Kontratë qiraje për përdorim e hapësirave së plazhit

Kontrate Qiraje per perdorim e hapesirave se plazhit

0 comments

Rregullorja e plazheve dhe stacioneve te plazheve.

RREGULLORIA E PLAZHEVE DHE STACIONEVE TE PLAZHEVE

0 comments

PER PERDORIMIN E HAPESIRES SE PLAZHIT

dokumentacioni per aplikim

0 comments