INFORMACION TJETER

1 – Bashkia në proceset e integrimit evropian

 • Të dhënat për projektet, nismat dhe veprimtarite e bashkisë në kuadrin e integrimit në BE

2 – Bashkia dhe shoqëria civile

 • Të dhëna për grupet e interesit
 • Të dhëna për OJF, përfaqësuesit e medias, biznesit
 • Shërbimet që ofrohen nga organizata të ndryshme
 • Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese nga shoqëria civile

 

3 – Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës

 • Raporte, studime dhe vlerësime mbi PT
 • 1.Monitorim-Llogaridhënie-Birn-E-drejta-e-informimit-2017
 • 2.Pushteti vendor nën lenten e të drejtës për informim
 • 3.Monitorimi-INFOCIP-2018-E-DREJTA-E-INFORMIMITNE-61BASHKI
 • Sisteme/metodologji matje të PT
 • 1.Monitorim-Llogaridhënie-Birn-E-drejta-e-informimit-2017
 • 2.Monitorimi-INFOCIP-2018-E-DREJTA-E-INFORMIMITNE-61BASHKI
 • 3.Vlerësimi Mbarëkombëtar i situatës së qeverisjes vendore në Shqipëri

4 – Strukturat komunitare

 • Te dhënat për strukturat komunitare në fshat
 • Te dhënat për strukturat komunitare në qytet
 • Detyrat, kompetencat dhe kompetencat e strukturave komunitare
 • Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e këshillave komunitare