Konsultim Publik

Njoftim – konsultimin publik

Ela Aliaj Këndi i BE Bashkia Himarë Koordinator për njoftimin dhe konsultimin publik email : elaliaj@live.com Orari i Punës i Administratës së Bashkisë: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00     Afati për dorëzimin e komenteve dhe rekomandimeve Palëve të interesuara u jepet koha e arsyeshme për të dërguar pranë organit publik vendimmarrës …

0 comments

Njoftim per degjese publike te Planit te Pergjithshem Vendor (7/3/2017)

njoftim per vsm,

0 comments

Lajmerime per degjese publike

0 comments

NJOFTIM – Për dëgjesë publike për njohjen e “Vlerësimit Strategjik Mjedisor” dhe “Draft-Planit” të planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Himarë

0 comments

Grafiku I Takimeve per diskutimin e Taksave

tatime-info-2

0 comments

Kalendari I Degjesave Publike

info

0 comments

Lajmerim per degjese publike

0 comments

Anullohet Degjesa Publike 23/11/2016

anullim-degjese

0 comments

Njoftim per degjese publik “Vleresimi strategjik mjedisor ” – “Draft-Planit”

njoftim-ppv

0 comments

Rikualifikim Urban SHeshi Lukove – Sheshi Borsh

0 comments