Konsultimi elektronik i ProjektBuxhetit Afatmesem 2021-2023

October 23, 2020

Bashkia Himare ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje!

Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje.

Konsultohuni me Dashboard në linkun e mëposhtëm:

Ju lutem na dërgoni komente dhe/ose sygjerime në adresën mezanilaert@gmail.com deri në datën 10 Nëntor 2020.

Last modified: October 23, 2020