LIGJ Nr. 115/2014 -PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

August 24, 2017

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar.

Ligji_115_2014

Last modified: August 24, 2017