LIGJ Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik

August 24, 2017

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar.

Ligji_146-2014,_per_njoftimin_dhe_konsultimin_publik

Last modified: August 24, 2017