Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar.
Ligji_146-2014,_per_njoftimin_dhe_konsultimin_publik