LIGJI – “PËR PROKURIMIN PUBLIK”

August 24, 2017

Klikoni më poshtë për të parë dokumentin zyrtar.

Ligji_i_konsoliduar_05_02

Last modified: August 24, 2017