Lista e Kompanive te perzgjedhura per per punimet e ndertimit “Riparimi i Çative dhe Rigjallerimi i Fasadave”

November 24, 2016

Ne pergjigje te “Fteses per shprehje Interesi”, kjo eshte lista e Kompanive te perzgjedhura per punimet e ndertimit “Riparimi i Çative dhe Rigjallerimi i Fasadave”:

 

Nr. Kompania Qyteti
1 “Eni” Sh.p.k. Lushnje
2 JV. “Ilmed Konstruksion” Sh.p.k. + “Ndertuesi” sh.p.k. Vlore
3 “Mandi 1” Sh.p.k. Mamurras/Lac/Tirane
4 “Sterkaj” Sh.p.k. Shkoder
5 “S.I.A.C.” Sh.p.k. Durres
6 “AD-Star” Sh.p.k. Tirane
7 “Glavenica” Sh.p.k. Ballsh/Fier

Last modified: November 24, 2016