Ne pergjigje te “Fteses per shprehje Interesi”, kjo eshte lista e Kompanive te perzgjedhura per punimet e ndertimit “Riparimi i Çative dhe Rigjallerimi i Fasadave”:
 

Nr.KompaniaQyteti
1“Eni” Sh.p.k.Lushnje
2JV. “Ilmed Konstruksion” Sh.p.k. + “Ndertuesi” sh.p.k.Vlore
3“Mandi 1” Sh.p.k.Mamurras/Lac/Tirane
4“Sterkaj” Sh.p.k.Shkoder
5“S.I.A.C.” Sh.p.k.Durres
6“AD-Star” Sh.p.k.Tirane
7“Glavenica” Sh.p.k.Ballsh/Fier