Lukova

November 29, 2016

Nga Buneci përmes parajsës së taracave mbërrijmë në Komunën e Lukovës. Banesat e kësaj komune lidhen me rrugë me plazhet e bukura dhe intime si dhe shpellat. Rrugët karakteristike të çojnë në oborret plot pjerrgulla e lule të banesave të larta të fshatit. Në qendër të fshatit mund të vizitoni kishën e Shën Thanasit.

Last modified: November 29, 2016