Manastiri i Panaisë

Në krye të fshatit, në pjesën dominuese, qëndron “Manastiri i Panaisë“. Kisha e Shën Marisë që ndodhet brënda teritorit të Manastirit i takon shekullit të XIII – X IV. Është shume i bardhë dhe shquhet për arkitektonikën e tij dhe pamjen e vecantë. Kisha është e tipit bazilikat me një kupolë dhe daton nga shekulli i 14-të. Afresket e saj interesante, ende në gjëndje shumë të mirë, ishin porositur nga Kryepeshkopi i Himarës dhe Delvinës Ioanni në 1781. Mund te shkohet vetëm me kembë.

Shiko në hartë.