Qëndrimi Spyromilios

Shtëpi e vjetër , rezidencë e familjes Spyromilios që luajti një rol shumë të madh në historinë e Himarës. Spiros Spyromilios ka çliruar Himarën në vitin 1912 dhe ishte lideri i saj për një periudhë të caktuar.