NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm